Pensioen

Na een leven lang werken komt er voor iedereen een moment waarop het werken teveel wordt en je op je lauweren wil rusten. Met pensioen gaan betekent niet alleen het einde van je beroepsactiviteiten, maar ook van je maandelijks loon.

 

Pensioen is een inkomen voor de tijd dat je niet meer werkt op latere leeftijd. In geval van overlijden is het een uitkering aan achterblijvende partners.

 

In België bestaan er in hoofdzaak drie pensioenstelsels:

  • het werknemersstelsel
  • het zelfstandigenstelsel
  • het ambtenarenstelsel.

Heel wat mensen hebben een gemengde loopbaan. Zij kunnen dan een pensioen ontvangen vanuit twee of drie stelsels.

 

Voor wie over een te laag of over helemaal geen pensioen beschikt, bestaat er het recht op de inkomensgarantie voor ouderen.

 

Tenslotte bestaat er ook de mogelijkheid om een pensioen te krijgen op basis van de loopbaan van de echtgescheiden echtgenoot.

 

In deze rubriek vind je meer informatie over de verschillende soorten pensioenen en de manier waarop en wanneer je je pensioen kan aanvragen:

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40