Vestigingsmogelijkheden

Machelen is, in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen van 1998, opgenomen in het Vlaams strategisch gebied rond Brussel en behoort dus tot de stedelijke gebieden. De talrijke bedrijvenzones in Machelen maken deel uit van een concentratiegebied voor economische ontwikkeling rond de internationale luchthaven van Zaventem, een belangrijke poort voor Vlaanderen. Deze bedrijvenzones zijn goed voor ongeveer 1.000 ondernemingen en meer dan 15.000 arbeidsplaatsen.

 

>>> naar stratenplan bedrijvenzones

 

We onderscheiden 3 belangrijke bedrijvenzones en industriegebieden:

Reconversiezone Machelen

De oude industriezone van Machelen is momenteel een reconversiegebied waar verschillende grootschalige en innovatieve projecten worden bestudeerd als zogenaamde brownfieldontwikkelingen van de Vlaamse overheid. De zone wordt opgedeeld in een gebied voor logistiek, voor kantoren en voor commerciële activiteiten. In het kader van deze reconversie wordt het openen van een nieuw station aan de Kerklaan op de lijn Brussel-Antwerpen voorbereid. In het gebied zijn reeds belangrijke commerciële vestingen aanwezig.

 

 • Machelen West
 • Machelen Viaduct
 • Machelen Beaulieu

Internationale kantoorzone Diegem-zuid

De hoogwaardige kantoorzone van Diegem-zuid is bestemd als een zone voor luchthavengerelateerde kantoren en diensten en huisvest bij voorkeur hoofdzetels van internationale bedrijven en hotels, die de nabijheid van de luchthaven en de Europese hoofdstad opzoeken.

De binding met de luchthaven kan zowel van fysieke aard zijn als imago-gerelateerd of kan noodzakelijk zijn omwille van het hoog aantal personenverplaatsingen via de lucht. Het kan gaan om een bestuurlijk en economisch beslissingscentrum, hoofdkwartieren van multinationals en ondernemingen, het internationaal georiënteerde congres- en beurswezen, internationaal georiënteerde hotels. De imagogerelateerde activiteiten betreffen bedrijven die omwille van de uitstraling van Brussels Airport de luchthaven en de nabijheid van Brussel opzoeken.

 • Diegem Zuid- Kouterveld
 • Diegem Zuid - Hermes
 • Diegem Zuid - Bessenveld
 • Diegem Zuid - De Kleet
 • Diegem Hoek
 • Diegem Vuurberg

Bedrijvenzones op de luchthaven

Cargo-zone

 

Op het luchthavendomein (in het beheer van Brussel Airport Company, BAC) bevindt zich in het oostelijk deel van Machelen de cargo-zone. Het gaat om een grootschalige, logistieke ontwikkeling die voornamelijk dienstverlenend is voor het luchthavengebonden vrachtverkeer. Met de uitbouw van het luchthavencomplex, groeit de luchtvrachtzone uit tot de een belangrijke economische groeipool in de gemeente. De activiteiten zijn er strikt luchtvaartgebonden, maar met belangrijke nevenactiviteiten. Wegtransport is er de belangrijkste van. Momenteel wordt voor het vrachtverkeer een rechtstreekse ontsluiting aangelegd naar de autosnelweg E19 Brussel-Antwerpen.

 • Machelen Cargo-West
 • Machelen Cargo-Noord

 

Diegem Luchthaven

 

Dit is een kleinere bedrijvenzone op de luchthaven specifiek voor luchthavengebonden diensten.

 

Daarnaast zijn er nog 2 kleinere bedrijvenzones:

 

 • Machelen Noord (lokaal en regionaal bedrijventerrein)
 • Diegem Neerhof (lokaal en regionaal bedrijventerrein)

In de woonkernen van Machelen en Diegem bevindt zich een ruim aanbod van winkels en horecazaken, talrijke vestigingen van bank- en verzekeringsinstellingen en andere lokale voorzieningen.

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46

Maurits Lauwers
T 02 254 12 48
Contactpersonen