Toelagen

Studeren of bijscholen is niet altijd makkelijk, soms ook financieel. De overheid biedt enkele financiële hulpmiddelen die leren toegankelijk maken voor iedereen.

 

Voor schoolgaande kinderen kan je een studietoelage aanvragen. Volwassenen kunnen beroep doen op opleidingscheques om bij te scholen.

School- en studietoelagen

School- en studietoelagen zijn er voor:

 

  • kleuters
  • leerlingen in het lager onderwijs
  • leerlingen in het voltijds secundair onderwijs
  • leerlingen in het deeltijds leerplichtonderwijs
  • studenten in het hoger onderwijs

 

Door de invoering van het gezinsdossier moet je voortaan slechts één aanvraagformulier voor alle kinderen van je gezin invullen. Dit heeft als voordeel dat je minder gegevens moet invullen in een gezamenlijk aanvraagformulier voor kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Ook bijkomende documenten hoef je maar één keer bij te voegen.

 

Meer informatie over de voorwaarden en de wijze van aanvragen kan je vinden op de website van het ministerie van onderwijs of door te bellen naar de gratis infolijn 1700.

Opleidingscheques

Wie vandaag wil bijblijven, moet zich regelmatig bijscholen en nieuwe dingen leren. Jammer genoeg kan de kostprijs van bepaalde opleidingen hoog oplopen. Met de opleidingscheques van de Vlaamse overheid wordt een deel van je opleiding betaald.

 

Voor wie?

Werknemers en interimkrachten

 

Wat?

Met de opleidingscheques kunnen werknemers bepaalde opleidingen bij een erkende opleidingsverstrekker geheel of gedeeltelijk betalen. Voor elke opleiding die je met een opleidingscheque betaalt, legt de Vlaamse overheid de helft van het bedrag bij. Per kalenderjaar kan je voor maximaal 250 euro aan opleidingscheques aankopen.

 

Sinds 1 augustus 2010 gelden er nieuwe bestelvoorwaarden voor de opleidingscheques. Opleidingen kunnen vanaf augustus enkel betaald worden met opleidingscheques:

  • wanneer de beroepsopleidingen erkend zijn in kader van betaald educatief verlof
  • wanneer de opleiding opgenomen is in een persoonlijk ontwikkelingsplan dat kadert binnen loopbaanbegeleiding.

 

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de VDAB.

Contact

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 1700
www.ond.vlaanderen.be

VDAB

Witherenstraat 19
1800 Vilvoorde
T 02 254 73 00
F 02 254 73 99
www.vdab.be