Nieuwe vrijetijdssite Bosveld

Projectbeschrijving

Site Bosveld wordt een heuse vrijetijdssite. Een site waar sport, ontspanning, spel, jeugd, cultuur en gemeenschapsvorming elkaar ontmoeten in en rond het groene hart van Machelen, het gemeentelijk park.

 

Het huidige Derooverstadion is dringend aan renovatie toe. Bovendien hebben we een aantal jaren geleden de gemeentelijke feestzaal moeten sluiten en hadden we een tijdelijke oplossing met Loods 4.  De gemeente heeft de noodzakelijke renovatie van het Derooverstadion aangegrepen om een geïntegreerde visie op vrijetijdsbesteding op lange termijn uit te tekenen.

 

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. In een eerste fase worden de bestaande gebouwen in het park gesloopt en wordt een heel nieuw hoofdgebouw opgetrokken. In latere fases worden de voetbalvelden, petanquebanen, het tennisgebouw en –terreinen, de parkings en groenaanleg park aangepakt.

 

Achtergrond

Sport

Cultuur en jeugd

Park en omgeving

Mobiliteit

Vrijetijdsdienst en evenementenloket

 

Status juli 2016

Dinsdag 12 juli werd de eerste steen gelegd voor de bouw van het hoofdgebouw.

 

 

 

 

Status mei 2016

De sloopwerken zijn afgerond, zowel voor het stadiongebouw als de plonsbaden en de bijgebouwen. De firma Stadbader NV werd aangesteld als aannemer voor de realisatie van de eerste fase, namelijk de bouw van het nieuwe hoofdgebouw in het park van Machelen.


Momenteel plaatsen zij de werfinrichting en voeren ze de voorbereidende grondwerken uit om het terrein bouwklaar te maken. Na deze voorbereidende werken start de effectieve bouw van het hoofdgebouw.


De werken lopen van mei tot begin januari 2017.


Om deze werken te realiseren wordt de Heirbaan, tussen parking sporthal Bosveld en het rond punt Koning Albertlaan volledig afgesloten voor alle verkeer. Het voetpad kant sporthal Bosveld blijft toegankelijk. De toegang tot de woningen en de parking van de sporthal is verzekerd door een omleiding via de Toekomststraat. Op het signalisatieplan kan je de gedetailleerde omleiding bekijken.

 

Plaats

Heirbaan in 1830 Machelen

Partners

Farys
Trias architecten, Turnhout

Stadbader NV
Gemeente Machelen

Opdrachtgever

Gemeente Machelen

 

Contact

Dienst Vrije tijd

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 01
F 02 252 57 40