Nederlands leren en oefenen

De gemeente doet heel wat inspanningen om anderstalige inwoners aan te sporen Nederlands te leren. Binnen de gemeente zijn er heel wat initiatieven. Nederlands leren is geen gemakkelijke opgave. We moeten meertalige inwoners de tijd, de ruimte en de kans geven Nederlands te oefenen. Een nieuwe taal leer je immers niet alleen.

 

Nederlandse lessen

Belangrijk om te weten is dat voor je je inschrijft in een cursus Nederlands je best eerst langs gaat bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Zij testen het niveau van het Nederlands en zoeken de juiste cursus in de buurt.
Tel. 0800 123 00

 

Centrum voor Basiseducatie Halle-Vilvoorde (CBE) in Machelen. Hier leer je een basis Nederlands.
Tel. 02 252 51 50 - website: www.basiseducatie.be

 

 

 

 

Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) in Vilvoorde
Tel. 02 253 84 24 - website: www.cvovilvoorde.be

Nederlands leren binnen de school van je kind

In de Gemeentelijke basisschool De Fonkel in Diegem kunnen ouders van leerlingen overdag of ’s avonds Nederlandse taalles volgen.

 

CBE begeleidt het project ‘Mijn school, mijn kind en ik’, in de lagere scholen De Sterrenhemel en De Windroos. Ouders van leerlingen van deze basisscholen in Machelen leren Nederlands binnen de context van de school.

Nederlands oefenen

Tijdens Praatgroep Combinne kan je praten - en Nederlands oefenen! – met anderstalige en Nederlandstalige inwoners. 

 

Tijdens 'Bijt in je vrije tijd' zetten een aantal verenigingen hun deuren open voor cursisten Nederlands. Cursisten krijgen de kans deel te nemen aan één van de activiteiten van de verenigingen.

 

Elk jaar organiseert de gemeente een Week van de anderstalige klant.

Contact

Integratiedienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 00
F 02 252 57 40