Nieuwe vrijetijdssite Bosveld

Projectbeschrijving

Site Bosveld wordt een heuse vrijetijdssite. Een site waar sport, ontspanning, spel, jeugd, cultuur en gemeenschapsvorming elkaar ontmoeten in en rond het groene hart van Machelen, het gemeentelijk park.
Het hoofdgebouw op de site is het Bosveldgebouw. De sportinfrastructuur, twee grote zalen, een keuken, een vergaderlokaal, technische ruimtes en de burelen van de vrijetijds- en uitleendienst zullen hier hun onderdak vinden.

Status

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Dinsdag 12 juli werd de eerste steen van het nieuwe hoofdgebouw op de site gelegd en zoveel maanden verder staat de buitenstructuur er al.

 

Het hoofdgebouw is winddicht gemaakt. De ruwbouw is zo goed als af. Er wordt nu met de binnenafwerking en de technische installaties gestart.


De afbraak van het tennisgebouw staat gepland voor het najaar van 2017. Het nieuwe gebouw zou er dan staan voor de zomer van 2018. De houten structuur boven de huidige petanquevelden wordt afgebroken in het voorjaar van 2017. De petanquevelden verhuizen naar de ruimte naast sporthal Bosveld. De firma Stadbader NV is gestart met de realisatie van de twee kunstgrasterreinen. Deze worden in mei opgeleverd.


De volgende fase in het project, de omgevingsaanleg, is in april gestart en zal lopen tot een stuk in het najaar.

 

Meer uitgebreide informatie over het project en de vooruitgang vind je via onderstaande links.

Achtergrond

Sport

Cultuur en jeugd

Groen

Mobiliteit

Vrijetijdsdienst en evenementenloket

Signalisatieplan  

Plaats

Heirbaan in 1830 Machelen

Partners

Farys
Trias architecten, Turnhout

Stadbader NV
Gemeente Machelen

Opdrachtgever

Gemeente Machelen

 

Contact

Dienst Vrije tijd

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 01
F 02 252 57 40