Klimaat

Ons klimaat is de laatste jaren een echte beroemdheid geworden! Dit gaat gepaard met heel wat media-aandacht. Er wordt vaak gepraat over de opwarming van de aarde, de klimaatsverandering en alle gevolgen die hieraan gekoppeld kunnen worden. Extreme weersomstandigheden, het smelten van de ijskappen, het toenemend aantal overstromingen, de opwarming en verzuring van de oceanen, het uitbreiden van woestijnen, en ga zo maar verder. De oorzaak van al deze veranderingen kan herleid worden tot de toenemende gemiddelde temperatuur op aarde. Deze toename is op zijn beurt het gevolg van de grote uitstoot van broeikasgassen door de mens. Enkele voorbeelden van deze gassen zijn koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en stikstofoxiden (NOx).

 

Om deze uitstoot aan te pakken, de opwarming van de aarde en de klimaatsverandering tegen te gaan, moeten we actie ondernemen! De gemeente Machelen doet dit door haar klimaatactieplan uit te werken. Samen met haar inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen… worden er klimaatacties uitgevoerd die er mede voor moeten zorgen dat de wereld waarin wij leven aangenaam blijft voor zowel de huidige als toekomstige generaties.

 

Op deze pagina vind je info over:

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40