College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen. Het college heeft ook een aantal specifieke bevoegdheden die bij wet of decreet bepaald zijn.

 

Het college in Machelen is samengesteld uit de burgemeester en 6 schepenen. De gemeentesecretaris woont de vergaderingen van het college bij en maakt de verslagen op.

COLLEGE groot.jpg

 

Het college vergadert één keer per week, op dinsdagnamiddag. De zittingen zijn niet openbaar en kan je dus niet bijwonen. Via de nieuwsbrief kan je je inschrijven om wekelijks een samenvatting van het verslag van het college elektronisch te ontvangen.

 

 

Contact

Secretariaat

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 33
F 02 252 57 40

Sabine Wijns
T 02 254 12 50