Seveso-bedrijf

In een Seveso-bedrijf worden gevaarlijke stoffen geproduceerd, verwerkt of opgeslagen (bijvoorbeeld raffinaderijen en (petro)chemische sites). Ook in onze gemeente is er een Seveso-hogedrempelbedrijf. Bekijk op www.seveso.be waar deze zich bevindt.


In België is elk Seveso-bedrijf verplicht om een strikte reglementering na te leven en er vinden regelmatig controles plaats. Ondanks die strenge veiligheidsmaatregelen kan er altijd een ongeval gebeuren. Daarom is het belangrijk dat je weet wat je moet doen om jezelf en je gezin te beschermen.

Gecoördineerde noodplannen

Naast preventieve maatregelen, inspecties en vergunningsbeleid, … worden er ook noodplannen opgesteld. Zo proberen de bevoegde overheden en ondernemers constant eventuele gevolgen voor de inwoners en het milieu te beperken, en zo goed als mogelijk voorbereid te zijn op de aanpak van incidenten.

Luide alarmen in 2017

In de risicozones van het Seveso-bedrijf staan elektronische sirens opgesteld. Die worden bij het begin van het trimester getest. Op dat ogenblik geeft de sirene een NBS alarmsignaal, nl. een huiltoon. Na dit signaal geven de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap 'proefsignaal' , voorafgegaan door een "ding dong" geluid.

 

De tests in 2017 staan gepland op donderdag 5 januari, donderdag 6 april, donderdag 6 juli, donderdag 5 oktober. Dit telkens tussen 11.45 en 13.15 uur.

Wat kan jij doen?

Bij een chemisch ongeval bieden volgende drie reflexen je een goede bescherming:

  • ga schuilen in het dichtstbijzijnde gebouw
  • sluit ramen en deuren
  • luister naar de media.

Meer informatie

Je kan bij de gemeente een gratis deurhanger ophalen waar een handige checklist op staat met de verschillende acties die je bij een chemisch ongeval moet nemen.


Bekijk zeker www.seveso.be en www.risico-info.be. Op deze websites vind je meer informatie over de acties je kan ondernemen voor, tijdens en na een noodsituatie.

Contact

Secretariaat

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 33
F 02 252 57 40

Sara Huygaerts
T 02 254 12 16