Capaciteit kleuter- en basisonderwijs

Vanaf 1 september 2013 gelden voor de basisscholen volgende capaciteitsbepalingen en inschrijvingsperiode:

 

Parochiale School Diegem

Kleuters: 26 per klas – 4 klassen

Lagere school: 26 per klas – 6 klassen

Inschrijving:

Geen aanmeldingsprocedure. Inschrijvingen voorrangsgroepen:

1 tot 14 maart 2013: kinderen van dezelfde leefeenheid

15 tot 17 maart 2013: kinderen van personeelsleden

18 maart: vrije inschrijvingen

 

Vrije basisschool Machelen

Kleuters: 178 kleuters met max 24 per klas

Lagere school: 252 leerlingen met max 24 per klas

Inschrijving:

Geen aanmeldingsprocedure. Inschrijvingen voorrangsgroepen:

1 tot 14 maart 2013: kinderen van dezelfde leefeenheid

15 tot 17 maart 2013: kinderen van personeelsleden

18 maart: vrije inschrijvingen

 

Basisschool Gemeenschapsonderwijs Machelen

Kleuters: 25 per klas – 6 klassen

Lagere school: 25 per klas – 12 klassen

Inschrijving:

Geen aanmeldingsprocedure. Inschrijvingen voorrangsgroepen:

1 tot 14 maart 2013: kinderen van dezelfde leefeenheid

15 tot 17 maart 2013: kinderen van personeelsleden

18 maart: vrije inschrijvingen

 

GBS Diegem

Per onderwijsniveau

150 kleuters met max 25 per bestaande klasgroep

225 leerlingen met max 25 per bestaande klasgroep

Inschrijving:

Geen aanmeldingsprocedure. Inschrijvingen voorrangsgroepen:

1 tot 14 maart 2013: kinderen van dezelfde leefeenheid

15 tot 17 maart 2013: kinderen van personeelsleden

18 maart: vrije inschrijvingen

 

Voor het bepalen van de inschrijvingsperiode van de voorrangsgroepen vanaf de wettelijk vastgestelde datum (1maart) , baseren de schoolbesturen zich op 4.2. van de omzendbrief waarin staat dat het schoolbestuur geen enkele kleuter of leerling kan weigeren op basis van capaciteit.