Huurwaarborg

De meeste huurovereenkomsten bepalen dat de huurder een waarborg geeft voor de goede uitvoering van zijn verplichtingen aan de verhuurder. De huurwaarborg wordt niet opgelegd door de wet, maar is wel verplicht wanneer de overeenkomst daarin voorziet.

 

De huurder kan kiezen tussen drie vormen van huurwaarborg:

 

1. Een waarborg op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder

De waarborg mag in dit geval niet meer bedragen dan twee maanden huur. De waarborg moet bij een financiële instelling worden geplaatst op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder.

 

Wanneer de verhuurder de waarborg krijgt, maar nalaat om deze op een geblokkeerde rekening te plaatsen, is hij aan de huurder de gemiddelde marktrente op de waarborgsom verschuldigd. Blijft de verhuurder in gebreke, zelfs na een aanmaning van de huurder, dan is hij vanaf deze aanmaning de wettelijke interest op de waarborg verschuldigd.

 

2. Een bankwaarborg die de huurder in schijven afbetaalt

Deze waarborg mag niet meer dan drie maanden huur bedragen. In dit geval garandeert de financiële instelling het totale bedrag van de waarborg bij het afsluiten van de huurovereenkomst. De huurder verbindt er zich toe om binnen een termijn van 3 jaar deze waarborg samen te stellen door maandelijkse afbetalingen. De huurder is verplicht om de aanvraag voor een bankwaarborg in te dienen bij de financiële instelling waar hij zijn rekening heeft en waar zijn beroeps- of vervangingsinkomsten worden gestort. De financiële instelling kan de waarborg niet weigeren, ook niet wanneer de huurder niet kredietwaardig is.

 

3. Een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen het OCMW en een financiële instelling

Indien de huurder de waarborg niet kan betalen bij het begin van de huur, kan het OCMW tussenkomen. Na een sociaal en financieel onderzoek door de maatschappelijk assistente kan de raad voor maatschappelijk welzijn beslissen om de huurder een financiële steun ter betaling van de huurwaarborg toe te kennen. Ook hier mag de waarborg niet meer dan drie maanden huur bedragen.

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46