Beleidsdocumenten

Hoe ziet het gemeentebestuur de toekomst van Machelen-Diegem? Welke initiatieven hebben de beleidsmakers de volgende jaren voor ogen? Op welke dienstverlening kan je in de toekomst rekenen?

Beleidsverklaring

 

Bij het begin van elke bestuursperiode tekent het gemeentebestuur de nieuwe beleidslijnen uit voor de volgende zes jaar.

Beleidsverklaring 2013 - 2018

Samenvatting van de beleidsverklaring 2013 - 2018

Meerjarenplan

 

De beleidslijnen worden vertaald in concrete doelstellingen, actieplannen en acties en opgenomen in een meerjarenplanning (MJP) 2014 - 2019.

Strategische nota 2014 – 2019

Financieel doelstellingsplan 2014 - 2019

Financieel evenwicht 2015 - 2019

 

Budget 2016

 

Jaar na jaar worden de acties opnieuw gepland en gebudgetteerd in een jaarlijkse doelstellingennota en budget.

Doelstellingennota

Doelstellingenbudget

Exploitatiebudget per beleidsdomein

Investeringsbudget per beleidsdomein

Liquiditeitenbudget

Klimaatactieplan

Klimaatactieplan 2015 - 2019

Participatie opmaak MJP

 

De beleidsverklaring en de meerjarenplanning zijn het resultaat van een participatieronde in 2013 waarbij elke inwoner van Machelen-Diegem de kans kreeg om mee de toekomst van de gemeente te bepalen.

De resultaten van alle inspraakmomenten werden gebundeld in een Eindrapport de 30 dagen van Machelen-Diegem en opgenomen in de beleidsverklaring en de meerjarenplanning.

De adviezen van de raden over de opmaak van de meerjarenplanning zijn terug te vinden onder 'verslagen adviesraden MJP 2014-2019'.

Contact

Gemeentesecretaris

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 35
F 02 252 57 40

Financiƫle dienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 20
F 02 252 57 40