Voorkomen van leegstand en verkrotting

Het voorkomen en bestrijden van langdurige leegstand van woningen en gebouwen vormt een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk woonbeleid. Vanaf januari 2010 worden leegstaande woningen en gebouwen door de gemeente geïnventariseerd en belast door een heffing op leegstand.

 

Het gemeentelijk leegstandsreglement bepaalt dat voor de aanslagjaren 2010 tot en met 2015 een jaarlijkse gemeentebelasting wordt gevestigd op woningen en gebouwen die gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

 

De belasting bedraagt:

 • 1250 euro voor een volledig gebouw
 • 400 euro voor een individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het kamerdecreet
 • 750 euro voor elke overige woning

 

Indien het gebouw of de woning een tweede opeenvolgende termijn van twaalf maanden op het leegstandsregister staat bedraagt de belasting:

 • 2500 euro voor een volledig gebouw
 • 800 euro voor individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het kamerdecreet
 • 1500 euro voor elke overige woning

 

Indien het gebouw of de woning een derde opeenvolgende termijn van twaalf maanden op het leegstandsregister staat bedraagt de belasting:

 • 3750 euro voor een volledig gebouw
 • 1200 euro voor individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het kamerdecreet
 • 2250 euro voor elke overige woning

 

Indien het gebouw of de woning vier of meer opeenvolgende termijnen van twaalf maanden op het leegstandsregister staat bedraagt de belasting:

 • 5000 euro voor een volledig gebouw
 • 1600 euro voor individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het kamerdecreet
 • 3000 euro voor elk overige woning

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46