Achtergrond

Met deze nieuwe site zijn we niet over 1 nacht ijs gegaan. Het kader voor deze site werd reeds gegeven in het Masterplan voor de woonzones, TransforMaDie 2020 en in de beleidsverklaring.

 

In 2012 lanceerden we "transforMaDie 2020", het plan waarmee het gemeentebestuur Machelen en Diegem wil omvormen tot een moderne, groene en gezellige gemeente.
Dit plan voorzag reeds in de herinrichting van het park van Machelen en het sportcomplex Derooverstadion en in een evenementen- en theaterzaal.

 

Ook de beleidsverklaring bevat een aantal ambitieuze doelstellingen. Zoals een daling van de CO2-uitstoot met 20% tegen 2020, een duurzaam evenementenbeleid en een sterke logistieke steun aan onze verenigingen.

 

En tenslotte de resultaten van de inspraakmomenten vorig jaar tijdens “de 30 dagen van Machelen-Diegem”.

 

Deze ambities hebben geleid tot het ontwerp van vrijetijdssite.

Contact

Dienst Vrije tijd

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 01
F 02 252 57 40