Groen

Het park van Machelen wordt als kader genomen voor de verschillende functies. De parkzone met de centrale open ruimte wordt behouden en versterkt, zodat het park de groene long van Machelen blijft.

 

De groenstructuur van het park wordt aangepakt, met het behoud van waardevolle bomen en beplanting. De lage begroeiing aan de randen van het park, zorgen voor een ingesloten gevoel. Door deze te verwijderen en enkel de bomen te laten staan, wordt het park transparant gemaakt, wat sociale controle mogelijk maakt.

 

Doorheen het park wordt een wandel- en fietspad aangelegd om de verschillende woonwijken te ontsluiten. Dit zal de site toegankelijk maken en het onveiligheidsgevoel, dat onze inwoners nu vaak aanhalen, wegnemen.

Status

Veilig en kwalitatief park

In maart werd heel wat schade opgelopen van een omgewaaide boom op het bestaande kunstgrasterrein. De bomen ter hoogte van het kunstgrasveld op de Heirbaan zijn onvoldoende diep geworteld. Zij vormen een potentieel gevaar voor bezoekers en voorbijgangers. Deze bomen werden ondertussen gerooid.


Alle zieke bomen en uitheemse bomen werden gerooid om meer groeiruimte te geven aan waardevolle inheemse soorten die nu in hun groei belemmerd werden. In een latere fase van het project zullen er nieuwe bomen aangeplant worden op de Heirbaan, aangepast aan de nieuwe infrastructuur. Bomen die perfect kunnen wortelen, zonder gevaar voor omwaaien en in een voldoende brede berm.

Transparant park

Vanaf 1 augustus worden de parkranden aangepakt. De parkranden worden uitgedund of gerooid om het park meer transparant en toegankelijk te maken. Woekerend en arbeidsintensief groen wordt verwijderd. Waardevolle planten en bomen blijven waar mogelijk staan.

Park blijft de groene long

We streven ernaar ons park te behouden als de groene long van onze gemeente. Een park met kwalitatief groen en ontdaan van alle zieke bomen, wildgroei en soorten die daar niet op hun plaats staan of in de toekomst een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid.


De effectieve heraanleg van het park start medio 2017. De nieuwe aanplantingen kunnen pas gebeuren in de winter en zelfs voorjaar van 2018.

 

Het toekomstbeeld van de site toont dat de functie van het park, namelijk de groene long van Machelen, zal behouden en zelfs versterkt worden. Een transparant park met mooie wandelpaden, nieuwe inheemse boomsoorten en een nieuw avontuurlijk speelterrein voor kinderen en jongeren.

 

Contact

Dienst Vrije tijd

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 01
F 02 252 57 40