Schetsveld

Projectbeschrijving

Deze wijk in Diegem is samengesteld uit een aantal woonstraten. De brede straten, het materiaalgebruik en de typologie van de woningen geeft deze wijk een eigen karakter. Het openbaar domein en het uitzicht van de wijk zijn toe aan vernieuwing. Bovendien kampen de bewoners er met parkeerproblemen en kan het gebrek aan goede verlichting een onveilig gevoel geven.

 

In samenspraak met de inwoners van de wijk wil de gemeente op zoek gaan naar gepaste oplossingen.

Participatie

Er werd een wijkwandeling georganiseerd met de buurtbewoners. Zij konden aangeven wat waardevol is en zeker moet behouden blijven. Welke problemen ziet de buurt en wat moet er veranderen om de wijk aangenamer te maken?

Op basis van deze bekommernissen, werden de uitgangspunten voor de herinrichting bepaald en integraal opgenomen in de projectdefinitie voor het studiebureau dat de ontwerpen voor de wijk zal uittekenen.

Welke straten worden heringericht?

  • Schetsstraat vanaf kruispunt met Haachtsesteenweg tot aan bocht
  • J. Dilsstraat volledig met inbegrip van het kruispunt met Broekstraat
  • J.B. Jacobsstraat volledig met inbegrip van achterliggende groene buffer
  • W. Willoxstraat volledig

De bufferzone achteraan Schetsstraat is uit het projectgebied gehaald wegens eigendom van AWV.

Uitgangspunten

  • de wegen, voetpaden, straatmeubilair en de verlichting moeten aangepakt worden. Dit in functie van het behoud van het karakter van de tuinwijk en en de zone 30
  • parkeren worden gereorganiseerd
  • de verkeerscirculatie verbeterd en ondergeschikt aan de woonfunctie en de zwakke weggebruiker
  • groen wordt opgewaardeerd
  • en we kiezen voor een kindvriendelijk en veilige wijk

Status

Voorstellen buurtbewoners als basis voor ontwerp

Het studiebureau Jouret-Vectris heeft nu een streefbeeldstudie en een ontwerp voor de herinrichting van de wijk getekend.


In dit ontwerp werden alle voorstellen/bekommernissen die tijdens de inspraakvergadering door de aanwezige inwoners werden aangekaart, weerhouden. Zoals het inrichten van een woonerf met groene pleintjes en rekening houdend met het randparkeren.

 

Het ontwerp werd in oktober 2016 teruggekoppeld naar de buurtbewoners tijdens een infomoment.

Administratieve voorbereiding

Ondertussen wordt gewerkt aan de noodzakelijke administratieve, juridische en financiële voorbereidingen. Voorbereidingen die nodig zijn om alle vergunningen voor de heraanleg te krijgen.

 

Zo worden afspraken gemaakt met Aquario, onze rioolbeheerder. Afspraken inzake timing en financiering van de herstelling van de riolering.

Nieuwsbrieven

Lees hier de nieuwsbrieven.

Ontwerp

 

Partners

Studiebureau Jouret-Vectris

Opdrachtgever

Gemeente Machelen

 

 

 

Contact

Technische dienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 45
F 02 252 57 40