Herinrichting Machelen centrum

Projectbeschrijving

Totaalbeeld nieuwe buurtOm de dorpskern nieuw leven in te blazen heeft de gemeente een publiek-private samenwerking afgesloten met buurtontwikkelaar Matexi. Via deze samenwerking willen we de vernieuwing kwalitatief inzetten en de buurtbewoners en bezoekers op korte termijn resultaten laten zien en ervaren.


In het hart van de gemeente voorzien we woonruimte, bijkomende commerciële ruimtes, een nieuw kinderdagverblijf, ontmoetingsplekken en ondergrondse parkeerplaatsen.


Naast de extra ruimte wordt sterk ingezet op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de omgeving, met heel wat groen en doorsteken voor fietsers- en voetgangers.

4 projectzones voor een duurzame woonkern

Het project bestaat uit 4 grote sites die op termijn met elkaar verbonden worden. Het nieuwe kinderdagverblijf, de zone van het GISO en het OCMW, de zone aan de overkant hiervan (C. Peetersstraat) en de zone waar nu het kinderdagverblijf is.

 

De nieuwe woonbuurt omvat een programma met 96 appartementen en 26 woningen. Er worden voldoende ondergrondse parkeerplaatsen voorzien. Vernieuwend is dat er ook co-housing aangeboden wordt. Dit schept de mogelijkheid aan bewoners om een tuin en ruimtes te delen. En zo willen we de betaalbaarheid voor jonge gezinnen garanderen.

 

Naast woongelegenheid wordt sterk ingezet op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de omgeving. De 4 deelgebieden zullen op termijn met elkaar verbonden worden, met de nodige aandacht voor groen en fiets- en wandelpaden die de zogenaamde doorwaarbaarheid van Machelen zeker ten goede komen. De drie straten worden heraangelegd. Hierbij onderzoeken we of deze verkeersluw kunnen ingericht worden.

 

De huidige Strijkwinkel, het GISO en het OCMW krijgen een onderkomen elders in de gemeente. Met deze vrije plekken voorzien we ook bijkomende commerciële ruimtes, ontmoetingsplekken voor omwonenden en een ontmoetingsruimte. Sporthal Robusta wordt volledig geïntegreerd binnen de buurt, met een verbeterde toegankelijkheid.

 

En centraal staat de bouw van een nieuwe kribbe op de site waar nu het oude postgebouw staat.

 

Het geheel zal opgetrokken worden uit vooruitstrevende en duurzame materialen.

Status

Start site A – voormalige strijkwinkel (oude postkantoor)

De Strijkwinkel is in juni verhuisd naar het oude kinderdagverblijf van Makro (parking Makro kant Kerklaan). Het PWA heeft intussen onderdak gevonden in het gemeentehuis op de eerste verdieping.

 

De aannemer heeft de noodzakelijke bomen en struiken verwijderd. Van het gerooide materiaal wordt zitmeubilair gemaakt die in een latere fase opnieuw in het project zullen opduiken.

 

De bomen en het groen dat op deze site verdwijnt, zal ruimschoots gecompenseerd worden op de andere sites waar er collectieve tuinen opgenomen worden met veel inlands groen. Ook wordt in het project rekening gehouden met een collectieve groene zone aan de kant van de Woluwestraat.

 

Om ruimte te maken voor het nieuwe kinderdagverblijf en de woningen wordt het pand van de voormalige Strijkwinkel begin augustus gesloopt, na afloop van het archeologisch vooronderzoek. Waardevolle materialen van het oude postkantoor worden later in het project verwerkt.

 

Na de afbraakwerken wordt alles in gereedheid gebracht om de bouwwerkzaamheden te beginnen.

 

Na de zomer van 2018 gaat het nieuwe kinderdagverblijf open. De verkoop van de eerste 6 woningen start in het najaar van 2017.

SITE D – C. Peetersstraat tegenover GISO

Deze site voorziet appartementen met privéterras en een gemeenschappelijke tuin. En de realisatie van een nieuwe doorsteek voor fietsers en voetgangers.

 

De sloopwerken van de oude en vervallen huizen lopen ver ten einde. Momenteel is men nog bezig de laatste kelders te ruimen en de muur van de buren te stabiliseren en te versterken.

In het najaar van 2017 zal de bouwvergunning worden aangevraagd voor de bouw van 22 appartementen met ondergrondse garages, een trage weg/doorsteek voor zwakke weggebruikers tussen de C. Hansoulstraat en de C. Peetersstraat en een groene binnentuin.

Minder-hinderplan

De hinder wordt voor Machelaars zoveel mogelijk beperkt. Hiertoe wordt een minder-hinderplan uitgerold, met maatregelen om de impact van de werkzaamheden tot een strikt minimum te beperken en zoveel als mogelijk te vermijden.
De communicatie over de werkzaamheden en mogelijke impact zal steeds tijdig gebeuren in de vorm van nieuwsbrieven.

 

We plannen ook om regelmatig informatiemomenten te organiseren om direct contact te houden met wat er leeft in de buurt. Daarnaast komt er ook een vast aanspreekpunt bij de bouwfirma om mogelijke problemen en ideeën aan te kaarten.

Ontwerp

 

Publiek plein

 

 

 

 

 

 

 

Partners

Sweco

Matexi

Opdrachtgever

Gemeente Machelen

 

 

 

Contact

Technische dienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 45
F 02 252 57 40