Herinrichting Machelen centrum

Projectbeschrijving

Totaalbeeld nieuwe buurtOm de dorpskern nieuw leven in te blazen heeft de gemeente een publiek-private samenwerking afgesloten met buurtontwikkelaar Matexi. Via deze samenwerking willen we de vernieuwing kwalitatief inzetten en de buurtbewoners en bezoekers op korte termijn resultaten laten zien en ervaren.


In het hart van de gemeente voorzien we woonruimte, bijkomende commerciële ruimtes, een nieuw kinderdagverblijf, ontmoetingsplekken en ondergrondse parkeerplaatsen.


Naast de extra ruimte wordt sterk ingezet op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de omgeving, met heel wat groen en doorsteken voor fietsers- en voetgangers.

4 projectzones voor een duurzame woonkern

Het project bestaat uit 4 grote sites die op termijn met elkaar verbonden worden. Het nieuwe kinderdagverblijf, de zone van het GISO en het OCMW, de zone aan de overkant hiervan (C. Peetersstraat) en de zone waar nu het kinderdagverblijf is.

 

De nieuwe woonbuurt omvat een programma met 96 appartementen en 26 woningen. Er worden voldoende ondergrondse parkeerplaatsen voorzien. Vernieuwend is dat er ook co-housing aangeboden wordt. Dit schept de mogelijkheid aan bewoners om een tuin en ruimtes te delen. En zo willen we de betaalbaarheid voor jonge gezinnen garanderen.

 

Naast woongelegenheid wordt sterk ingezet op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de omgeving. De 4 deelgebieden zullen op termijn met elkaar verbonden worden, met de nodige aandacht voor groen en fiets- en wandelpaden die de zogenaamde doorwaarbaarheid van Machelen zeker ten goede komen. De drie straten worden heraangelegd. Hierbij onderzoeken we of deze verkeersluw kunnen ingericht worden.

 

De huidige Strijkwinkel, het GISO en het OCMW krijgen een onderkomen elders in de gemeente. Met deze vrije plekken voorzien we ook bijkomende commerciële ruimtes, ontmoetingsplekken voor omwonenden en een ontmoetingsruimte. Sporthal Robusta wordt volledig geïntegreerd binnen de buurt, met een verbeterde toegankelijkheid.

 

En centraal staat de bouw van een nieuwe kribbe op de site waar nu het oude postgebouw staat.

 

Het geheel zal opgetrokken worden uit vooruitstrevende en duurzame materialen.

Status

Start na het bouwverlof

De gemeente en buurtontwikkelaar Matexi streven ernaar om deze zomer met de bouw van het kinderdagverblijf, de eerste woningen en appartementen te starten.
De eerste realisatie wordt het kinderdagverblijf, waarvan de opening gepland is na de zomer van 2018. Kort daarna arriveren de eerste bewoners in hun woonst.

Minder-hinderplan

De hinder wordt voor Machelaars zoveel mogelijk beperkt. Hiertoe wordt een minder-hinderplan uitgerold, met maatregelen om de impact van de werkzaamheden tot een strikt minimum te beperken en zoveel als mogelijk te vermijden.
De communicatie over de werkzaamheden en mogelijke impact zal steeds tijdig gebeuren in de vorm van nieuwsbrieven.

 

We plannen ook om regelmatig informatiemomenten te organiseren om direct contact te houden met wat er leeft in de buurt. Daarnaast komt er ook een vast aanspreekpunt bij de bouwfirma om mogelijke problemen en ideeën aan te kaarten.

Ontwerp

 

Publiek plein

 

 

 

 

 

 

 

Partners

Sweco

Matexi

Opdrachtgever

Gemeente Machelen

 

 

 

Contact

Technische dienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 45
F 02 252 57 40