Maak van je bedrijf een ‘Schone zaak’

Bedrijven en handelszaken die vrijwillig het engagement willen aangaan om zich in te spannen voor de netheid van de buurt, kunnen zich aanmelden als Schone zaak.

Activiteiten

 • Opruimen van zwerfvuil en/of
 • Onkruid verwijderen (behalve in bloem- en boomvakken) en/of
 • Vegen van straten, voetpaden en pleinen

Periode

Periodiciteit is vrij te bepalen, binnen een minimale looptijd van 1 jaar.

Werkingsgebied

 • Een berm: net houden van zowel de berm als het aanliggende voetpad, fietspad
 • Een straat: net houden van de straat, het aanliggende voetpad en fietspad
 • Speelterreinen en –toestellen: net houden van de zandbakken en toestellen
 • Andere locaties

Ondersteuning en beloning

 • Een brochure met handige tips
 • Handwerkmateriaal in bruikleen: fluohesjes en handschoenen
 • Witte vuilniszakken (met het logo van “In de vuilbak”) voor het inzamelen van zwerfvuil. Incovo haalt het verzamelde afval kosteloos op, op een vooraf afgesproken plaats en volgens de afgesproken modaliteiten.
 • 1 keer per jaar worden de vrijwilligers in de bloemetjes gezet op een speciaal bedankingsmoment.

Procedure

Inschrijven gebeurt door een ingevuld standaarddocument

 • schriftelijk te bezorgen aan Samen Schoon, Woluwestraat 1 in 1830 Machelen of
 • persoonlijk af te geven tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, aan het onthaal.

'Schone zaken'

UPS uit Diegem is onze eerste 'Schone zaak'. Zij stelden zich kandidaat om een stukje Woluwelaan en omgeving netjes te houden.

Contact

Dienst Communicatie

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 11
F 02 252 57 40