Heraanleg E. Vanden Berghestraat

De E. Vanden Berghestraat wordt heraangelegd. Dit om de veiligheid aan de schoolpoort te vergroten en het verkeer vlotter te laten verlopen.

Aard werken

De wegenis aan de E. Vanden Berghestraat wordt heraangelegd. Het betreft werken aan de bovenbouw en geen rioleringswerken.

De huidige wegversmalling wordt weggewerkt en de parkeerplaatsen komen aan de andere kant van de straat (kant in/uitgang school). Op die manier ontstaat er ter hoogte van de in/uitgang van de school een voldoende brede voetgangerszone. Het voetpad wordt wel grotendeels behouden en niet opnieuw aangelegd aangezien deze nog in goede staat verkeert.

Ter voorbereiding van de aanleg nieuwe bovenbouw heeft Eandis reeds voorbereidende werken getroffen met name de aanleg van nieuwe openbare verlichting.

Waar

E. Vanden Berghestraat + kruispunt met Vredestraat, K. Fabiolalaan en C. Françoisstraat.

Timing

De werken vatten aan op 9 augustus en zullen, behoudens weersomstandigheden, duren tot eind september. Er werd geopteerd om de werken zoveel mogelijk buiten de schoolperiode om te organiseren (start vlak na bouwverlof), om de hinder te beperken.

Hinder en omleidingen

De werken worden in één fase uitgevoerd waardoor de E. Vanden Berghestraat en het kruispunt voor doorgaand verkeer afgesloten blijft. Er is een omleiding voorzien gedurende de hele uitvoeringsperiode.

Om de hinder in de omleiding te beperken werd in de Nieuwstraat een parkeerverbod geplaatst. Zo wordt de wijk makkelijk ontsloten.

Komende van het Dorpsplein:

C. Peetersstraat -  J. Roelantsstraat - Toekomststraat - Koningin Fabiolalaan - Heirbaan.

Komende van Heirbaan

Kwekerijstraat - Luchthavenlaan - Woluwelaan - Peutiesesteenweg - Turcksinstraat - Dorpstraat.

Komende van Woluwelaan

Steenweg Buda - P. Schroonsstraat - Oudstrijdersstraat.

 

Naar het signalisatieplan

Contact

Technische dienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 45
F 02 252 57 40