Hemelwaterinstallatie

In Vlaanderen gebruiken we per persoon gemiddeld 112 liter per dag aan drinkwater. Niet voor alle toepassingen is drinkwaterkwaliteit vereist. Spoelen van het toilet, sproeien van de tuin, de schoonmaak (vloeren, auto) en het wassen van kledij kunnen perfect met regenwater gebeuren.

 

Door het gebruik van regenwater kan je flink wat besparen op leidingwater. Hemelwater heeft tevens als voordeel dat het zachter is dan leidingwater, het bevat namelijk minder kalk.

 

Hemelwaterput

Bij het bouwen van een nieuwe woning of het (grondig) verbouwen van een bestaande woning is de plaatsing van een hemelwaterput verplicht. Maar ook bij kleinere bouwwerken (bv. dubbele garage) en de aanleg van verhardingen (bv. grote parkings) is het verplicht om het hemelwater op te vangen in een hemelwaterput of bufferinstallatie.

 

De wettelijke bepalingen rond het plaatsen van een hemelwaterput kan je nalezen op de website van de provincie of in deze brochure.

 

Infiltratievoorziening

Bij veel woningen wordt het regenwater dat op het dak valt rechtstreeks of via de hemelwaterput naar de riool geleid. Dit relatief schoon water vermengt zich met het afvalwater. Bij hevig onweer wordt hierdoor een grote hoeveelheid verdund afvalwater aan de zuiveringsinstallaties aangeboden, zodat het rendement van de installaties gevoelig verlaagt.

 

Het regenwater afkoppelen van het rioleringsnet verhoogt de efficiëntie van de zuiveringsinstallatie. Dit kan je doen via de installatie van een infiltratievoorziening. Dit is een infiltratiebed, zink- of besterfput, drainagebuizen of een specifieke technische ingreep voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem op eigen terrein. Door het hemelwater af te koppelen verbetert niet alleen het zuiveringsproces, er wordt tevens voorkomen dat overvloedige regenval de riolering te zwaar belast. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het installeren van een hemelwaterput en infiltratievoorzieningen kan je terecht op www.vmm.be, www.waterloketvlaanderen.be of bij de dienst Leefmilieu op 02 254 12 30, milieudienst@machelen.be

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40