Beheerraad culturele instellingen

De beheerraad culturele instellingen is de overkoepelende beheerraad voor het gemeenschapscentrum en de bibliotheek. Deze beheerraad bestaat uit 9 afgevaardigden van politieke strekkingen en 9 deskundigen, geïnteresseerden of gebruikers van onze culturele infrastructuur.

Bevoegdheden

  • Adviesrecht in het bijzonder over de beleidsplanning van het GC, maar ook over alle overige aspecten van het beheer van het GC, zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het opstellen van een verhuur -en huishoudelijk reglement
  • Recht op informatie over alle beslissingen van de inrichtende overheid betreffende het GC
  • Binnen de perken van de beschikbare middelen, adviesrecht over het opstellen van een programmering met eigen culturele activiteiten van het gemeenschapscentrum, het gebruik van de daarvoor benodigde zalen en over de concretisering van het beleidsplan in verband met de onderdelen over het GC
  • Adviesrecht over alle aspecten van het beheer van de openbare bibliotheek (werking, verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het opstellen van het huishoudelijke reglement, …) en in het bijzonder over de beleidsplanning met betrekking tot de bibliotheek.

Leden van de beheerraad

Patrick Vanderauwera, Jos Krockaert, Dominique Vanrompaey, Roger Geraerts, Gino Baert, Hugo Geerens, Magda Ubben, Anna Doms, Ingrid Deblock, Jochem De Hertogh, Lieve De Witte, Madeleine Dey, Joël Noé, André Panneels, Clément Vangindertaelen, Guy Mommaerts en Franky Van Praet

 

Documenten

Organiek reglement beheerraad

 

 

Contact

Dienst Vrije tijd

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 01
F 02 252 57 40