Promotie

Wanneer je een evenement kenbaar wil maken voor het grote publiek maak je best zoveel mogelijk promotie. Affiches en strooibriefjes zijn de meest gangbare manier om je evenement kenbaar te maken. Vergeet niet dat het wettelijk verplicht is om, naast de naam van de organisator, ook de naam en het volledige adres van de verantwoordelijke uitgever te vermelden. Deze persoon moet meerderjarig zijn en in België wonen.

 

Je mag strooibriefjes uitdelen om reclame te maken maar ook hier ben je verplicht om naam en adres van de verantwoordelijke uitgever te vermelden. Het is ook aangeraden om volgende zin te vermelden: "niet op de openbare weg gooien".

 

Ook het gemeentebestuur heeft een aantal kanalen om je evenement te promoten, namelijk via de gemeentelijke infoborden. Via de Uitkalender kan je je evenement ook kenbaar maken. Deze wordt regelmatig gepubliceerd op de gemeentelijke website en in het gemeentelijk infoblad.

 

De nieuwe media, zoals facebook en twitter, werken goed om op een snelle en efficiënte manier een doelpubliek te bereiken.

Contact

Dienst Vrije tijd

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 01
F 02 252 57 40