Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het Lokaal Overleg Kinderopvang, kortweg LOK, is een gemeentelijke adviesraad waar alle betrokkenen in de gemeente rond kinderopvang samen zitten.

 

Doelstelling LOK

Deze gemeentelijke adviesraad wil het aanbod en de kwaliteit van de plaatselijke kinderopvang verbeteren en dit via het verstrekken van advies aan de gemeente. De gemeente, de scholen en de kinderopvangorganisaties maken deel uit van het LOK. Aangezien de gebruikers van kinderopvang in de eerste plaats de gebreken en knelpunten in de kinderopvang ervaren, is ook hun mening van groot belang. Zij zijn dan ook een vierde, belangrijke gesprekspartner rond de tafel.

 

Samenstelling LOK

In de samenstelling LOK 2013-2018 kan je terugvinden wie er in het LOK zetelt.

 

Contact LOK

Katrien Serneels (voorzitter)

Leeuwerikenlaan 41, 1830 Machelen

 

Hilde Cornand (ondervoorzitter)

Peutiesesteenweg 61, 1830 Machelen

Tel. 02 252 42 74

 

Daisy Smets (secretaris)

Woluwestraat 1, 1830 Machelen

Tel. 02 254 12 07

 

Het gemeentelijk beleid met betrekking tot de kinderopvang werd uitgeschreven in het lokaal plan kinderopvang 2008-2012.

 

Documenten

Statuten LOK

Verslag installatie LOK 21-08-2013

Verslag LOK 10-12-2013

 

 

Contact

Contactpersonen

Daisy Smets
T 02 254 12 07