Beroepskaart voor vreemdelingen

Om als zelfstandige te werken, moet een vreemdeling meestal een speciale kaart bezitten: de beroepskaart. Bepaalde categorieën van vreemdelingen zijn vrijgesteld van het bezitten van een beroepskaart, zoals EU-burgers, onderdanen van de E.E.R. en hun gezinsleden, Zwitsers, vreemdelingen met een onbeperkt verblijfsrecht in België, erkende vluchtelingen en bepaalde beroepen (beroepssportlui, artiesten,...).

 

Verdere inlichtingen kan je vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Beroepskaarten.

Contact

FOD Economie, K.M.O,, Middenstand en Energie

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
T 0800 120 33
F 0800 120 57

http://economie.fgov.be/nl/