Vergunningen en attesten

Indien je een woning wenst aan te kopen, te bouwen of te verbouwen, is het belangrijk om je voorafgaand goed te informeren. Voor heel wat werken is een vergunning nodig. Bovendien is de medewerking van een architect verplicht voor werken waarbij de stabiliteit van het gebouw betrokken is of een constructieprobleem wordt opgelost.

 

Bepaalde werken zijn vrijgesteld van een vergunning. Ook hier kan het zijn dat de medewerking van een architect verplicht is. Werken die vrijgesteld zijn van een vergunning, betekent nog niet dat je ze mag uitvoeren. Op vele percelen is er immers een verkavelingsvergunning of een bijzonder plan van aanleg van toepassing dat gedetailleerde voorschriften oplegt over de werken die mogen uitgevoerd worden op het terrein of aan een gebouw. Deze voorschriften moeten worden nageleefd ook als er geen vergunning moet worden aangevraagd.

 

Bij de dienst Ruimtelijke Ordening kan je terecht voor inlichtingen over het bekomen van volgende vergunningen:

 

Op de website van de Vlaamse overheid vind je duidelijke en gedetailleerde informatie over het aanvragen van vergunningen.