Bouw- en rooilijn

Bij de aanvang van bouwwerken is het van belang de exacte rooilijn en bouwlijn te kennen. De rooilijn is de grens tussen de openbare weg en het private domein. In vele gevallen kan er niet gebouwd worden tot tegen de rooilijn, maar wordt er een achteruitbouwstrook voorzien.

 

De bouwlijn is de lijn waar de gevel van het gebouw mag komen.

 

Voor de bouwwerken beginnen is het nodig met de dienst Ruimtelijke Ordening contact op te nemen voor het bepalen van de rooilijn.

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46

Maurits Lauwers
T 02 254 12 48
Contactpersonen