Toekenning huisnummer

Het huisnummer van een nieuwe woning wordt toegekend bij de stedenbouwkundige vergunning.

 

Op iedere woning of onderdeel van een woning die een aparte woongelegenheid vormt, dient een huisnummerplaatje aangebracht te worden. Bij de verbouwing van een eengezinswoning naar een woning met meerdere woongelegenheden kan voor iedere woongelegenheid een apart huisnummer bekomen worden. De nummering binnen dergelijk gebouw gebeurt steeds met aanvullende letters of busnummers.

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46

Maurits Lauwers
T 02 254 12 48
Technische dienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 45
F 02 252 57 40