Kadastrale gegevens

Het kadaster wordt opgemaakt door het federale ministerie van Financiën en bevat een lijst en plannen van alle eigendommen en hun eigenaars in de gemeente.

 

Informatie over de aangifte kan je verkrijgen bij het ministerie van Financiën, afdeling Kadaster op volgend adres:

Hoogstraat 19 bus 12

1930 ZAVENTEM

Tel: 02 720 68 49

Fax: 02 416 83 39

contr.kad.zaventem@minfin.fed.be

 

Uittreksels die je nodig hebt voor officiële akten e.d. moet je ook aanvragen bij het ministerie van Financiën, afdeling Kadaster op volgend adres:

Kruidtuinlaan 50 bus 3962

1000 BRUSSEL

Tel: 02 577 19 70

Fax: 0257 961 26

dir.kad.brabant.uittreksels@minfin.fed.be

 

Het kengetal "0257" behoort toe aan de Federale Overheidsdienst Financiën aan normaal tarief.

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46

Maurits Lauwers
T 02 254 12 48
Contactpersonen