Ruimtelijke bestemmingen en voorschriften

Open ruimte is in Vlaanderen bijzonder schaars en kwetsbaar geworden. Het belang van ruimtelijke ordening is de voorbije jaren dan ook sterk toegenomen.

 

In onze samenleving vinden de meest diverse activiteiten plaats. Wonen, werken, sporten, cultuur, natuur, ... Deze activiteiten vragen om geschikte locaties. Ruimtelijke ordening en planning heeft als doel om voor alle activiteiten een geschikte locatie vast te leggen. En zo een duurzaam evenwicht te scheppen tussen woongebieden, industriezones, groen, landbouwgebieden.

 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening heeft de verantwoordelijkheid voor ruimtelijke planning aan drie overheden toegewezen:

  • de Vlaamse overheid
  • de provincies
  • de gemeenten

Inzake de ruimtelijke voorschriften en bestemmingen zijn de volgende documenten zeer belangrijk:

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46

Maurits Lauwers
T 02 254 12 48
Contactpersonen