Milieuvergunningen

Als je een inrichting wilt exploiteren die hinderlijk kan zijn voor mens en leefmilieu, is een milieuvergunning vereist. Afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de milieueffecten, deelt men de inrichtingen op in 3 klassen:

 

De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu waarbij klasse 1 de hoogste graad van hinder aangeeft. Deze rangschikking gebeurt op basis van de zogenaamde indelingslijst uit de Vlarem-wetgeving, die bepaalt of er een milieuvergunning of melding nodig is.

 

De 'inrichtingen' kunnen van verschillende aard zijn:

  • een activiteit (bv. Een drukkerij, schrijnwerkerij, garage,...)
  • een installatie of een machine (bv. Een stookinstallatie, koelinstallatie (airconditioning))
  • een opslag van een product (bv. Opslag van stookolie)

Inrichtingen die door de overheid als hinderlijk worden beschouwd, vind je terug in de indelingslijst van de Vlarem-wetgeving.

 

Voor veranderingen aan een reeds bestaande inrichting (uitbreiding, toevoeging of wijziging) is in een aantal gevallen een vereenvoudigde procedure mogelijk, nl. mededeling van een kleine verandering van een vergunde inrichting. Meer informatie en formulieren vind je terug onder "Milieuvergunningen klasse 1" of "Milieuvergunningen klasse 2", afhankelijk van de aard van de inrichting.

 

Voor de overname van een reeds vergunde inrichting dien je tevens een melding te doen.

 

Indienen milieuvergunningsaanvraag

Wens je een milieuvergunningsaanvraag voor te leggen aan de milieuambtenaar, dan is het aangeraden vooraf een afspraak te maken.

 

Meer informatie

De gecoördineerde teksten van het milieuvergunningendecreet en Vlarem kan je raadplegen op de website van de Vlaamse overheid.

 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de dienst Leefmilieu op 02 254 12 41/44 of via milieudienst@machelen.be.

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40