Preventie

De gemeente Machelen heeft sedert geruime tijd een Strategisch veiligheids- en preventieplan afgesloten met de FOD Binnenlandse Zaken. Twee prioriteiten staan hierin centraal: inbraakpreventie en autocriminaliteit.
Daarnaast wordt ook actief gewerkt rond fietsdiefstalpreventie en gesensibiliseerd rond brandpreventie en CO-vergiftiging.

 

 

Contact

Preventiecel politie Vima

Zennelaan 76
1800 Vilvoorde
T 02 255 72 43
F 02 255 72 35

Dienst Gemeenschapswachten

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 19

www.machelen.be

Secretariaat

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 33
F 02 252 57 40