Wateraansluiting en afvalwaterafvoer

Hoe moet je na een verhuizing je aansluiting op het leidingwaternetwerk aanvragen? Kunnen eigenaars verantwoordelijk gesteld worden voor de waterfactuur van nalatige huurders? Wat moet je doen om je afvalwater aan te sluiten op het rioleringsstelsel?

Het waterverkoopreglement van juli 2011 bevat duidelijke afspraken over alles wat de levering van leidingwater en de afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater aangaat. De Waterwegwijzer van de Vlaamse Milieumaatschappij informeert (ver)bouwers over het omspringen met water in een particuliere woning.

 

Regeling voor lekken

Als je waterverbruik met 50 % is gestegen en met minstens 100 m³, moet je watermaatschappij je hiervan op de hoogte brengen. Om de oorzaak van het afwijkend hoge waterverbruik op te sporen, kan je gratis een eerste verkennend controleonderzoek laten uitvoeren. Bij een verborgen lek is onder bepaalde voorwaarden een minnelijke schikking mogelijk.

Waarborg tegen afsluiting

Watermaatschappijen kunnen de levering van leidingwater aan een klant niet zomaar stopzetten. Het Algemeen Waterverkoopreglement legt de procedure vast die een watermaatschappij moet volgen voor een afsluiting. De watermaatschappij moet onder andere herinneringsbrieven sturen en een afbetalingsplan voorstellen.

Verplichte keuring

Bij een nieuwbouw of bij grote werken aan je leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet je een keuring van de privéwaterafvoer laten uitvoeren. Ook bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om regenwater af te koppelen op het privédomein, is een keuring verplicht. Een verzoek tot aansluiting, afsluiting of afkoppeling richt je aan jouw rioolbeheerder, die hiervoor bevoegd is. De keuring van de binneninstallatie van het drinkwatercircuit werd al eerder opgelegd door de watermaatschappijen, en is nu ook opgenomen in het Algemeen Waterverkoopreglement.

Watermeter per wooneenheid

Elke nieuwbouw moet per wooneenheid een watermeter krijgen. Voor bestaande gebouwen geldt een overgangsregeling: een gezamenlijke watermeter is nog toegestaan, maar bij renovatie moeten aparte watermeters per wooneenheid worden geplaatst.

Nog vragen?

Voor meer informatie kan je de volledige tekst van het Algemeen Waterverkoopreglement nalezen. Een lijst met veelgestelde vragen vindt je op www.vmm.be/faq.

Heb je nog vragen? Neem contact op met je watermaatschappij of rioolbeheerder.

 

Voor algemene informatie kan je steeds terecht bij het infoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het infoloket is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 16.30 u.

Infoloket Vlaamse Milieumaatschappij, A. Van de Maelestraat 96, 9320 Erembodegem. Tel. 053 72 64 45, info@vmm.be.