Vergunning voor drankgelegenheid (schenken van gegiste en/of sterkedranken)

Wat?

Om sterke dranken te mogen schenken, moet je over een vergunning beschikken. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij het gemeentebestuur waar de drankslijterij zich zal vestigen.

Procedure

1) Occasionele drankgelegenheden (fuiven, ...)

Voor gelegenheidsslijterijen en occasionele drankgelegenheden waarbij er enkel gegiste dranken geschonken worden, heb je een drankvergunning nodig. Let op. Voor het schenken van sterke drank voor gebruik ter plaatse in occasionele drankgelegenheden op plaatsen waar openbare sportieve, politieke en culturele manifestaties plaatsvinden, moet er wel steeds een speciale machtiging zijn van het college van burgemeester en schepenen (artikel 9 wet 28 december 1983).

 

2) Vaste slijterijen (horeca)

De toekomstige uitbater dient een aanvraag in tot opening van een vaste drankslijterij (horecazaak) in de gemeente waar de slijterij (horecazaak) wordt geopend. Deze vergunning is verplicht en moet goedgekeurd zijn vóór de zaak kan openen.

De gemeente gaat na:

  • in hoeverre de uitbater en de bij hem/haar inwonende personen die aan de exploitatie zouden kunnen deelnemen, zich niet bevinden in een geval van wettelijke uitsluiting (moraliteitsonderzoek)
  • in hoeverre de vaste drankslijterij voldoet aan de wettelijke voorwaarden inzake hygiëne (hygiëneonderzoek uitgevoerd door medewerkers van de dienst secretariaat)

 

3) Reizende slijterijen (rondreizende marktkramen, ...)

De toekomstige uitbater dient een aanvraag in tot opening van een reizende drankslijterij in de gemeente waar hij/zij inwoner is. De gemeente gaat na in hoeverre de uitbater en de bij hem/haar inwonende personen die aan de exploitatie zouden kunnen deelnemen, zich niet bevinden in een geval van wettelijke uitsluiting (moraliteitsonderzoek).

 

Indien je voldoet aan de gestelde eisen inzake hygiëne en moraliteit, levert de gemeente je een vergunning af. Na ontvangst van de vergunning en indien je in orde bent met de overige formaliteiten tot opening van een (horeca)zaak, kan je starten met de uitbating.

Hoe aanvragen?

De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren door het aanvraagformulier op te sturen of persoonlijk af te geven aan de dienst secretariaat, Woluwestraat 1, 1830 Machelen. Bij het aanvraagformulier dien je steeds een kopie van je identiteitskaart en een uittreksel uit het strafregister bij te voegen (aan te vragen op de dienst burgerzaken).

Documenten

Aanvraag vergunning drankgelegenheid (schenken van gegiste en/of sterke dranken)