Vlaamse renovatiepremie

Wat?

Op 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie goed. De premie kan aangevraagd worden vanaf 1 december 2015.

Voor welke renovaties kan je een premie aanvragen?

Per categorie kan een premie bekomen worden van maximum 2.500 euro. Het gaat om volgende elementen van de woning:

 -  Categorie 1: funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen
 -  Categorie 2: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer
 -  Categorie 3: werken aan ramen en buitendeuren
 -  Categorie 4: elektrische en sanitaire installatie in badkamer, toilet en centrale verwarming.

Bedrag

De uitbetaling van de renovatiepremie wordt verdeeld over twee aanvragen. Het maximumbedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen, ligt vast op 10.000 euro.

 

De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 of 30 % van de in aanmerking te nemen factuurbedragen (met een minimum van 2.500 euro aan factuurbedragen per categorie).

 

Enkel in categorie 4, de technische installaties, gelden er maximumbedragen voor berekening van de premie.

Procedure

Je kan de nieuwe premie aanvragen vanaf 1 december 2015, via het aanvraagformulier op www.wonenvlaanderen.be.

 

De aanvraag gebeurt in twee stappen. In een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraagdatum, kunnen maximaal twee aanvragen worden ingediend. Tussen twee aanvragen moet minstens een jaar en maximaal twee jaar liggen.

De premie is aan te vragen na de voltooiing en facturering van de werken uit een bepaalde categorie.

De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan twee jaar. Zowel facturen van aannemers als facturen van materiaalaankopen komen in aanmerking.

 

Een aanvraag kan voor maximaal twee categorieën tegelijk. Voor werken uit meer dan twee categorieën moeten twee aanvragen worden ingediend. Voor elke categorie kan maar eenmaal een premie worden aangevraagd.

 

Om recht te hebben op de premie dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen onder andere op vlak van eigendom, woning en inkomen.

Wat als je voor 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot?

Wie voor 1 december 2014 een overeenkomst afsloot, kan tot 1 februari 2016 gebruikmaken van een overgangsregeling. Die renoveerders kunnen een aanvraag indienen onder de voorwaarden van het oude stelsel (facturen maximaal drie jaar oud).

Meer informatie

Website van Wonen Vlaanderen

Gemeentelijke huisvestingsdienst: huisvesting@machelen.be of 02 254 12 49.

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46

Bekijk ook: