Aanpassingspremie

Wat?

De aanpassingspremie is een premie van de Vlaamse overheid, bedoeld om de woning aan te passen aan de fysieke noden van jezelf als 65-plusser of een andere inwonende 65-plusser. De aanpassingswerken die voor de premie in aanmerking komen zijn gericht op het aanbrengen van technische hulpmiddelen of verbouwingen om de toegankelijkheid te bevorderen.

 

De premie kan aangevraagd worden door de verhuurder of de bewoner van de woning indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan op vlak van leeftijd, inkomen, woning en facturen.

 

De Vlaamse premie bedraagt 50% van het bedrag van de goedgekeurde facturen, maximaal 1.250 euro en minimaal 600 euro.

 

Bij toekenning van de premie door het Vlaams gewest biedt de gemeente een premie van 10% op de totale premie door het gewest toegekend, met een maximum van 620 euro.

Hoe aanvragen?

Voor de Vlaamse premie moet je een aanvraag indienen bij Wonen-Vlaanderen. Op de website van Wonen-Vlaanderen vind je de nodige aanvraagformulieren.

Voor de gemeentelijke premie moet je geen aanvraag doen. Deze tegemoetkoming wordt je automatisch toegekend, na toekenning door het Vlaams gewest.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Huisvesting, op de website van het agentschap Wonen-Vlaanderen of via het gratis nummer 1700.

 

Zie ook: gemeentelijk reglement huisvestingspremies

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46