Sociaal tarief gas en elektriciteit

Wat?

Sommige gezinnen en personen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen. Dit zijn de zogenaamde sociale maximumprijzen. Deze prijzen liggen een stuk lager dan de normale elektriciteits- en gasprijzen. Sinds augustus 2007 wordt deze prijs door de federale energieregulator CREG vastgelegd, telkens voor de komende zes maanden. De tarieven vindt u terug op www.creg.be.

 

Voor elektriciteit bestaat er:

 

  • een sociale maximumprijs voor het enkelvoudig tarief (dagteller)
  • sociale maximumprijzen voor het tweevoudig tarief: enerzijds voor piekuren (dagteller), anderzijds voor daluren (nachtteller)
  • een sociale maximumprijs voor het exclusief nachttarief (nachtteller)

Voor aardgas bestaat er één enkele sociale maximumprijs.

Voor wie?

Iedereen die kan bewijzen dat hij/zij of ieder ander persoon die onder hetzelfde dak leeft, tot één van de volgende categorieën behoort:

1. personen met een handicap die:

  • een tegemoetkoming aan gehandicapten voor een blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van minstens 65 % krijgen
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen
  • een integratietegemoetkoming krijgen
  • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen
  • een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen

2. bejaarden met een gewaarborgd inkomen/inkomensgarantie voor ouderen

3. kinderen die een permanente ongeschiktheid (fysiek of mentaal) van minstens 66% hebben

4. personen die een aanvraag deden voor een van de vorige tegemoetkomingen en ondertussen een tegemoetkoming krijgen van het OCMW

5. personen met een leefloon van het OCMW

6. personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, voor onbeperkte tijd in ons land kunnen verblijven en steun krijgen van het OCMW

Hoe aanvragen?

Sinds 1 juli 2009 worden de sociale maximumprijzen in principe automatisch toegekend aan wie er recht op heeft. De leverancier kan nu immers zelf navragen bij de federale overheidsdienst Economie welke van zijn klanten recht hebben op de sociale maximumprijs. Uw leverancier zal u verwittigen dat u automatisch geniet van het sociaal tarief.

Meer informatie

OCMW Machelen, C. Peetersstraat 45, 1830 Machelen. Tel. 02 756 55 10, info@ocmw.machelen.vera.be of www.ocmw-machelen.be.

 

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50, bus 50, 1000 Brussel. Tel. 02 507 87 99, handiN@minsoc.fed.be of www.handicap.fgov.be.

 

Rijksdienst voor Pensioenen, Centraal Bureau, Baraplein - 1060 Brussel. Tel. 0800 50 246 of contactcenter.nl@rvp.fgov.be.

Contact

Sociale dienst OCMW

C. Peetersstraat 45
1830 Machelen
T 02 756 55 10