Feestcheque en buurtfeest

Wat?

Het gemeentebestuur wil het samenbrengen van mensen in een ontspannen sfeer van verbondenheid en ontmoeting stimuleren. Een straat-, wijk- of buurtfeest is hier een mooi voorbeeld van. Wat is er beter om de sfeer in de straat, in een wijk, in een buurt te bevorderen, dan samen de schouders te zetten onder één initiatief, zoals bijvoorbeeld een gezellige barbecue in de zomer.

 

Het gemeentebestuur geeft de organisatie van een straat-, wijk- of buurtfeest dan ook graag een financieel duwtje in de rug!

 

Heb je tafels of stoelen nodig voor je buurtfeest? Bij de vrijetijddienst kan je materiaal uitlenen.

Voorwaarden

Voor het bekomen van een feestcheque (max. 125 euro) dient voldaan te worden aan de bepalingen van het reglement:

 

  • initiatiefnemers wonen in de betrokken straat of op betrokken plein
  • activiteit moet zich richten tot alle inwoners van bedoelde straat of plein
  • privé-feesten en activiteiten met winstoogmerk zijn uitgesloten

Hoe aanvragen?

De organisatie van een buurtfeest (openbaar evenement) dien je schriftelijk aan te vragen bij het gemeentebestuur. Dit kan door een ingevuld elektronisch aanvraagformulier te verzenden naar de gemeente. De aanvraag wordt steeds ter advies naar de politie en de betrokken diensten doorgestuurd.

 

Wens je hiervoor een feestcheque te ontvangen, bezorg dan een ingevuld aanvraagformulier aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.

Documenten

Contact

Secretariaat

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 33
F 02 252 57 40

Rita Vansteenbrugge
T 02 254 12 37