Echtscheiding

Wat?

Echtscheiding is het ontbinden van het burgerlijk huwelijkscontract tijdens het leven van de echtgenoten, onder de voorwaarden en in de gevallen voorzien bij wet.

 

Het Belgisch recht voorziet volgende mogelijkheden tot echtscheiding:

  • echtscheiding door onherstelbare ontwrichting. Dit is een schuldeloze scheiding. De schuld wordt bij geen van beide partijen gelegd.
  • echtscheiding door onderlinge toestemming

Hoe?

Om een echtscheidingsprocedure in te leiden bij de rechtbank, neemt men het best contact op met een advocaat of in sommige gevallen met een notaris.

 

De echtscheiding heeft gevolgen ten aanzien van de persoon van de echtgenoten vanaf het ogenblik dat de uitspraak van het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan en ten aanzien van de goederen vanaf het P.V. opgemaakt ter vervanging van artikel 1292 G.W.

 

Het beschikkende gedeelte van het vonnis wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd. Het vonnis wordt door de griffier van de rechtbank of de griffier van het hof van beroep rechtstreeks aan de ambtenaar van de burgerlijke stand gezonden.

 

Vanaf de datum van overschijving heeft de echtscheiding gevolgen ten aanzien van derden. Na de overschrijving van het vonnis in de registers van de burgerlijke stand wordt een kennisgeving gestuurd naar beide betrokken partijen.

Documenten

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40

Annemie Maton
T 02 254 12 27

Documenten en formulieren