Cultuurvereniging - erkenning

Wat?

Om aanspraak te kunnen maken op de gemeentelijke subsidies moet je als vereniging erkend zijn.

Voorwaarden

Indien je een vereniging wil laten erkennen als cultuurvereniging moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 

  • een actieve culturele werking kunnen aantonen (minstens 1 toonmoment per jaar)
  • de vereniging moet een autonoom bestuur hebben
  • de zetel van de vereniging moet in Machelen of Diegem gevestigd zijn
  • de vereniging moet minstens 5 aangesloten leden hebben waarvan 60% in Machelen of Diegem woont
  • de burgerrechtelijk aansprakelijkheid van de bestuurders en eventuele lesgevers moet door een verzekering gedekt zijn
  • de vereniging moet ter bescherming van zijn leden een verzekering afsluiten

Hoe aanvragen?

De aanvraag voor de erkenning wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen. Het schepencollege wint, alvorens een beslissing te nemen, het advies in van de cultuurraad. De bekendmaking van de erkenning vindt plaats binnen de 8 weken na indiening.

Documenten

Meer info hierover kan je bekomen bij de cultuurdienst.

Contact

Dienst Vrije tijd

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 01
F 02 252 57 40