Cultuurverenigingen - werkingssubsidies

Wat?

Verenigingen die door de gemeente erkend zijn als cultuurvereniging kunnen aanspraak maken op werkingssubsidies. Deze subsidies worden jaarlijks toegekend volgens de voorwaarden bepaald in het subsidiereglement.

Voorwaarden

  • minstens één werkjaar bestaan
  • minstens 3 activiteiten voor haar leden en/of een ruimer publiek organiseren, gericht op ontspanning, vorming, informatie, cultuurbeleving, erfgoed, samenlevingsopbouw, (amateur)kunstbeleving in groepsverband, ...
  • doelpubliek is in hoofdzaak de Machelse bevolking
  • de zelf georganiseerde activiteiten dienen in hoofdzaak door te gaan op grondgebied van de gemeente
  • de vereniging is opgericht door private personen, heeft haar zetel in Machelen of Diegem en is geen onderafdeling van een reeds erkende sport- of jeugdvereniging
  • de vereniging is opgericht zonder beroeps-, winst- of handelsdoeleinden
  • de vereniging moet beschikken over een bestuur van minstens 3 personen

Hoe aanvragen?

De toekenning gebeurt op basis van het voorbije werkingsjaar. Een werkingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus van het volgende jaar. Ten laatste op 30 september van dat volgende jaar dient het aanvraagformulier en bijkomende bewijsstukken te worden ingediend bij de cultuurdienst.

Documenten

Meer informatie kan je verkrijgen bij de dienst cultuur.