Zwerfkatten

Steriliseren/castreren een diervriendelijke alternatief

In België zijn zwerfkatten geen echte wilde katten meer. Het zijn huisdieren of de nakomelingen daarvan die wegens omstandigheden op straat leven. Heel vaak zijn het de mensen die deze omstandigheden veroorzaken. Vorig jaar kwamen bijna 37.000 katten terecht in asielen. Dierenasielen kunnen de binnengebrachte poezen niet meer herbergen. Een zwerfkat (die met een vangkooi gevangen moet worden) kan niet terecht in een asiel omdat de opvang hiervan echter een andere aanpak vergt dan mijn een gewone tamme kat.  Alleen het consequent steriliseren of castreren van zwerfkatten helpt het probleem op termijn oplossing.

 

De praktijk heeft geleerd dat katten vangen om te euthanaseren geen oplossing is. Binnen de kortste keren nemen nieuwe katten de plek in en de populatie blijft groter worden. De katten vangen, steriel maken en weer uitzetten in hun habitat blijkt een betere effciënte remedie tegen overlast te zijn.

Waarom zwerfkatten onvruchtbaar maken?

Als u weet dat het aantal nakomelingen van 1 kattenpaar na 10 jaar kan oplopen tot 20 miljoen, besef dat een paar gedumpte katten in korte tijd voor heel wat overlast kunnen zorgen. De overpopulatie van zwerfkatten brengt, afgezien van veel dierenleed (ontbering, ziekte) heel wat hinder mee voor de bevolking: geurhinder door het 'sproeien' van katers, uitwerpselen, lawaaihinder van 'verliefde' katers, verwilderde katers die gewonen huispoezen aanvallen,...

Al deze redenen hebben de gemeente Machelen ertoe aangezet om een sterilisatiecampagne van zwerfkatten op te starten. Deze campagne ligt in de lijn van een beschermingspolitiek voor dieren en de voorkoming van hun uitbreiding en overlast in de buurten. Ons doel is eveneens om de bewoners te sensibiliseren over het probleem van de zwerfkatten.

Wat houdt een sterilisatie of een castratie in?

Castratie

Bij de castratie van een kater worden via een lichte ingreep onder narcose de teelballen verwijderd. Dit kan reeds vanaf 7 maanden, liefst niet eerder aangezien de plasbuis dan nog niet is volgroeid.

Sterilisatie

Bij kattinnen worden onder narcose de eierstokken en meestal ook de baarmoeder verwijderd. En gesteriliseerde poes heeft minder kans op de ontwikkeling van kwaadaardige melkkliertumoren en etterige baarmoederontstekingen. De poes is niet meer vruchtbaar en wordt ook niet meer krols. Na de eerste krolsheid is de poes rijp om gesteriliseerd te worden, dit is meestal tussen 6 en de 10 maand.

Wat zijn de gevolgen?

Het belangrijkste gevolg is natuurlijk dat uw poes zich niet meer zal voortplanten. Er zijn echter nog bijkomende voordelen. Een kattin heeft bijna geen kans op tumoren en katers vertonen minder zwerfgedrag, vechten minder en hebben niet meer behoefte hun territorium te markeren door overal te sproeien. Huiselijker geworden poezen die minder zwerven lopen dan ook minder kans op ongevallen en op het oplopen van besmettelijke ziektes, zoals kattenaids en leucose. Niet alleen voor je poes en voor jou wordt het leven rustiger, ook voor de buurt brengt het soelaas. Onvruchtbare poezen geven immers geen nachtconcerten en veroorzaken minder stankoverlast in de buurt.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als je rond je woning of in je omgeving een probleem signaleert van te veel zwerfkatten, doe je best een telefoontje naar de milieudienst. Vermeld hoeveel katten er zitten en waar. De gemeente Machelen stelt voor om op haar kosten, ENKEL ZWERFKATTEN te laten steriliseren met als doel hun aantal te verminderen.

 

Om misverstanden en misbruik te vermijden worden de zwerfkatten gevangen en afgeleverd bij de dierenarts. Twee personeelsleden van de gemeente Machelen zullen een attest ondertekenen dat het wel degelijk om een zwerfkat gaat. Dit attest zal dienen als "doorgangspasje" voor de dierenarts. Tijdens de operatie zal de dierenarts een inkeping maken in het rechteroor van de kat toedienen: het is de enige efficiënte manier om de gesteriliseerde katten te herkennen zonder misverstanden.

 

Na de ingreep zullen de dieren terug in vrijheid gelaten worden op de plaats van de vangst. Deze katten zullen door hun sterilisatie veel discreter zijn in de omgang en worden beter aanvaard door de mensen in de omgeving.

Hoe kan je jouw steentje bijdragen?

Het onvruchtbaar maken van uw kater of kattin biedt voor het dier zelf voordelen en helpt op die manier mee de aangroei van het aantal zwerfpoezen in uw buurt te verminderen. De kattenpil en de kattenprikpil zijn gekende anticonceptiva maar de pil is niet steeds even efficiënt en de prikpil vrij duur. De beste oplossing is de sterilisatie of castratie van de poes. Sterilisatie en castratie zijn vrij eenvoudige ingrepen waarvan uw poes weinig hinder ondervindt. Maar vooral laat uw poes niet achter! Een haard van zwerfkatten ontstaat altijd door het achterlaten van een niet gesteriliseerde kat.

Indien u wilt voorkomen dat uw poes per ongeluk wordt gevangen, doe haar dan een halsbandje om.

Feiten en fabels

Een poes die minstens één nest heeft gehad, leeft langer. Het is zo dat een niet-gesteriliseerde poes meer kans heeft op een baarmoederontsteking wanneer ze nooit een nestje werpt dan wanneer ze af en toe een nestje werpt. Bij een gesteriliseerde poes is dit niet aan de orde aangezien de baarmoeder verwijderd is.

 

Een poes verdikt na een sterilisatie Dit kan wel eens gebeuren maar dit heeft weinig met de sterilisatie op zich te maken. Het heeft wel te maken met het feit dat de poes soms minder actief is en dat de voeding te vet is of dat de huiselijke poes meer tussendoortjes krijgt.

Contact

Meldpunt

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 0800 2 1830

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40

Wendy Degroef
T 02 254 12 49