Bodemattest

Wat?

Grond overdragen? Attest aanvragen!!


Volgens het bodemdecreet is bij elke overeenkomst (contract, verbintenis) tot overdracht van een grond een bodemattest vereist. Voor particulieren betekent overdracht meestal het kopen, verkopen, ruilen en schenken van gronden onder levenden. Een grond verworven uit een erfenis telt dus niet mee. Ook de aankoop van een appartement geldt meestal niet als overdracht van een grond. Je vindt een volledige uiteenzetting van alle soorten overdrachten op de website van OVAM.

 

Hoe aanvragen?

Een bodemattest kan worden aangevraagd door een ingevuld aanvraagformulier te bezorgen aan OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij), Afdeling Bodembeheer, Stationsstraat 110 in 2800 Mechelen.

Bij een verkoop zorgt de notaris hiervoor.  Het bodemattest kost 50 euro per kadastraal perceel of 200 euro voor een deel van een kadastraal perceel wordt aangevraagd.

 

 

Zijn op het onroerend goed in het verleden bodembedreigende activiteiten uitgevoerd, dan zal een oriënterend bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd. In sommige gevallen is verder onderzoek (beschrijvend bodemonderzoek) en eventueel een sanering nodig.

Meer informatie

Meer informatie over bodembescherming kan je terugvinden op de website van OVAM of handleiding overdrachten 2012.

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40

Sylvia Speeckaert
T 02 254 12 44
Wendy Degroef
T 02 254 12 49
OVAM, Afdeling Bodembeheer

Stationsstraat 110
2800 Mechelen
T 015 28 44 58/59
F 015 28 44 07

www.ovam.be

Documenten en formulieren