Stedenbouwkundig attest

Wat?

Indien je werken in gedachten hebt waarvan de mogelijkheden tot het krijgen van een stedenbouwkundige vergunning twijfelachtig zijn, kan je via een stedenbouwkundig attest een schriftelijke uitspraak krijgen over de geplande werken. Een stedenbouwkundig attest geeft je enige zekerheid over de mogelijkheden van een bepaald bouwproject of over de verkaveling van een grond nog vóór je de eigenlijke aanvraag indient.

 

Je hoeft hiervoor nog geen eigenaar van de grond te zijn, zodat je een eventuele aankoop kan laten afhangen van een al dan niet gunstig advies. Evenmin is een volledig uitgewerkt plan nodig. Ook de medewerking van een architect is niet vereist.

Samenstelling en behandeling van de aanvraag voor een stedenbouwkundig attest

Voor meer informatie over de samenstelling van een aanvraag voor een stedenbouwkundig attest en over de te volgen procedure kan je terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Voor het indienen van een aanvraag maak je gebruik van de aanvraagformulieren die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt.

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46

Maurits Lauwers
T 02 254 12 48
Contactpersonen