Meldingsplicht

De meldingsplicht is een nieuwe procedure die werd ingevoerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Over welke werken het precies gaat, wordt vastgelegd in dit besluit, evenals een aantal procedurele bepalingen. Het indienen van een meldingsdossier is mogelijk vanaf 1 december 2010.

 

De melding is mogelijk voor bepaalde werken aan de woning of aan andere gebouwen (openbreken van een gevel, stabiliteitswerken in de woning, aanbouwen van een garage, een veranda, ... tot maximaal 40m² per perceel,...).

 

De bouwheer "meldt" deze werken aan de gemeente, samen met een dossier dat vergelijkbaar is met het dossier dat gevoegd moet worden bij een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning. Aan de regels rond medewerking van een architect verandert niets.

 

Twintig dagen na het indienen van het meldingsdossier kan men met de werken beginnen. Het is aan te raden om contact op te nemen met de stedenbouwkundig ambtenaar om na te gaan of een meldingsplicht volstaat of dat je vergunningsplichtig bent.

 

Aanvraagformulieren en uitgebreide informatie vind je terug op de website van de Vlaamse overheid.

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46

Maurits Lauwers
T 02 254 12 48
Contactpersonen