Sportvereniging - erkenning

Wie?

Verenigingen zonder winstoogmerk en feitelijke verenigingen, voor zover zij niet reeds erkend werden via een ander gemeentelijk erkenningsreglement (bv. als erkende jeugdvereniging).

Voorwaarden

Om erkend te worden dienen een aantal voorwaarden vervuld te zijn:

  • de sportvereniging is een open vereniging
  • de sportvereniging heeft een autonoom bestuur
  • de sportvereniging heeft minstens 5 aangesloten leden en 60% leden die in de gemeente wonen
  • de zetel is gevestigd in Machelen of Diegem en de taal is uitsluitend Nederlands
  • minstens de helft van de sportactiviteiten moet plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente
  • de sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen
  • de sportvereniging sluit een verzekeringspolis af voor de bescherming van haar leden.

Hoe aanvragen

Het ingevulde aanvraagformulier bezorg je aan het college van burgemeerster en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.

Documenten

Meer informatie

Voor meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure kan je contact opnemen met de sportdienst op 02 254 12 31 of via vrijetijd@machelen.be

Contact

Dienst Vrije tijd

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 01
F 02 252 57 40

Documenten en formulieren