Sport - Beleidssubsidies

Wie?

Erkende sportverenigingen in Machelen en Diegem

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de werkingssubsidies dient je vereniging aan een aantal voorwaarden te voldoen op vlak van de sportactiviteiten, het kwalitatief karakter van de activiteiten en de omkadering, de communicatie en de doelgroepen.

 

Alle voorwaarden staan nauwkeurig omschreven in het reglement op de werkingssubsidies.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier wordt jaarlijks voor 15 mei ter beschikking gesteld van de verenigingen. Dit aanvraagformulier dien je ingevuld voor 30 september aangetekend of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.