Sport - Impulssubsidies

Wat?

Om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider in de sportclub te verbeteren, kent de Vlaamse regering impulssubsidies toe aan de gemeentebesturen, die worden doorverdeeld naar de sportclubs.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de werkingssubsidies dient je vereniging aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden staan nauwkeurig omschreven in het reglement op de impulssubsidies.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier wordt jaarlijks voor 15 mei ter beschikking gesteld van de verenigingen. Dit aanvraagformulier dien je ingevuld voor 1 juli aangetekend of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.