Sportsubsidie - kadervorming

Wat?

Inwoners van Machelen en Diegem die een erkende opleiding tot initiator, hulptrainer, trainer of scheidsrechter volgen, kunnen een gedeeltelijke terugbetaling krijgen van hun opleidingskost.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen, dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen zoals:

  • inwoner zijn van Machelen of Diegem
  • minstens 16 jaar oud zijn
  • bij inschrijving voor de cursus een aanvraag indienen bij het schepencollege (inclusief een aantal bewijsstukken)
  • slagen voor de cursus en kopie van het attest bezorgen aan het schepencollege
  • akkoord gaan met het inzagerecht van je gegevens door de sportverenigingen van de gemeente

Bedrag

35% van het cursusgeld met een maximum van 200 euro.

De terugbetaling wordt verhoogd naar 50% van het cursusgeld (met een maximum van 200 euro), indien de subsidiegerechtigde kan aantonen dat hij initiator, trainer wordt bij een Machelse sportvereniging, vertegenwoordigd in de sportraad. Hiervan dient een bewijs van de club te worden voorgelegd.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier ingevuld bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.