Socio-economische vergunning handelsvestiging

Wat?

Bij de vestiging van een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel vanaf 400 m² netto handelsoppervlakte dien je een sociaal-economische vergunning aan te vragen voor zover het gaat om:

  • de inplanting van een nieuwe handelsvestiging
  • de inplanting van een handelscomplex
  • de uitbreiding van een bestaande handelsvestiging of handelscomplex
  • de vestiging in een gebouw dat eerder niet voor handelsactiviteiten bestemd was
  • een belangrijke wijziging van de aard van de handelsactiviteit in een gebouw dat al voor handelsactiviteit bestemd was en de betrokken vestiging een netto-handelsoppervlakte heeft van meer dan 400 m²

De netto-handelsoppervlakte is de oppervlakte bestemd voor de verkoop en toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van de niet-overdekte oppervlakten (kassazones, zones achter de kassa).

De volledige wetgeving vind je op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet per aangetekende brief verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de vestiging komt. Je kan de aanvraag ook zelf bezorgen aan het gemeentebestuur en vraagt een ontvangstbewijs.

 

Meer informatie en aanvraagformulieren vind je op de  website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.