Melding klasse 3

Wat?

Voor inrichtingen van klasse 3 is er geen vergunning noodzakelijk. Wel bestaat hiervoor een meldingsplicht bij het college van burgemeester en schepenen.

Hoe aanvragen ?

Het ingevulde meldingsformulier (1 exemplaar) aangetekend per post versturen aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen of afgeven tegen ontvangstbewijs bij de gemeentelijke dienst Leefmilieu, gemeentehuis, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen.

Kosten

Gemeentelijke belasting

75 euro

Je ontvangt samen met je aktename een factuur.

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40

Sylvia Speeckaert
T 02 254 12 44
Wendy Degroef
T 02 254 12 49

Documenten en formulieren